Жив Динозавър?

 

Динозавър които живее днес? Според доклада в Папуа Нова Гвинеиският весник Независимият весник, динозавъро-приличащто влечуго е било видяно при две пресичания в областа Езеро Мъри , в Западна Провинция.

На 11 декември, 1999, селяни, пътуващи в кану докладваха да виждат създанието да гази в плитка  вода на близо до Бобоа.                                                                                                                      
                                                                                                                                                          Следващият ден, пастор на Адвентист за Седмия Ден и старейшина на църква казват, че те видели животното недалеч от мястото кадето за първи път е било забелязано.

Създанието беше описано с тяло "толкова дълго колкото боклукчийски камион" и широко почти два метрa, с дълъг врат и дълга тънка опашка. То ходеше на два задни крака "толкова дебели колкото торсове на палма от кокосов орех" , и имаше два по-малки предни крака. Главата беше подобна в форма на главата на крава, с големи очи и толкова дълги колкото пръсти" остри зъби." Кожата беше оприличена на това на крокодил, и създанието имаше" големи триъгълни плочки по гърба, подобен на  гребен ."

И така, какво тези очевидци наистина са видели? Описанието не изглежда да пасне на какъвто и да е вид, който е известно да живее  днес на земята. Както и да е, неговият голям размер и подобна на крокодил кожа безпорно носят изображения на динозаври.

Обстоятелствата където то беше срещнато са поразително  напомнящи за жилището на реката обитавана завропод приличащо животно - известно като Мокеле-Мбембе, чиито наблюдения в големите, далечни блата на районът на Конго на Африка водиха дори някакви учени на еволюционист да спекулират, че динозаврите може да все още бъде жив в целия свят днес.

За привърженици в надделяващото еволюционно становище, че  динозаври измрели 65 милиона години по-рано, идеята, че те могат да бъдат живи днес е трудна за приемане. Това е въпреки скорошното откритие на живеещо дърво бор на Уолеми, също смятани, от вкаменелости, за изчезнало откакто" динозаврият бродеха".

Християните, обаче, не трябваше да бъдат изненадани, като библията преподава това, че Бог създава динозаврите само няколко хиляди години по-рано.

И така, защо динозаври (както смятат учените) изчезнаха? Вероятно за много същите причини, че агенциите за защита на див свят предават при изразяване загриженост степени за текущо изчезване на животни и растения,4 главно ефектът от човек (т.е. приключило прочистване на лов и земя).

След Наводнението, много от динозаврите и други животни вероятно се размножавали на земята  по бързо от потомъците на Ной (т.е. бременността на заек Продължава 31 дни; Потомството съзрява до десет седмици). Също хората от това непокорно останаха наоколо Вавилон, пред Бог съди тях.

Както човешкото заселение се разширява, населения на много животински видове щяха да западат поради голяма експлоатация (за месо, кожи, и т.н.), загуба на естествена среда, или преднамерено унищожаване за да намаляват заплахата на атака. Разказите на героите за убиване на дракон като св. Джордж могат да предложат частта на мъжът в смъртта на динозаврите.

Въпреки популярното становище, че такива фактори имат най-много въздействие върху земноводни (т.е. жаби), много учени сега осъзнават, че влечугите са в дори по-голяма опасност на изчезването. Това може да обясни защо прочутите динозаври очевидно измрели преди  от  така наречените "сегашни" видове.

Значи ако какъвто и да е вид динозаври са все още живи, най вероятните места, които ще ги намират щяха да бъдат в биологично богати области с ограничено или никакво човешко заселване, като Конго и езерото Мъри.

Back Up Next